Dynamische workflows: Nieuw in IBS!

  • Geplaatst op 13 november 2020
  • Door : Ruud Stijnen | Adviseur Bewindvoerders

Als bewindvoerder heb je te maken met dezelfde situaties bij verschillende cliënten die vaker terugkeren. Daarbij moet je dan steeds dezelfde taken uitvoeren. Denk daarbij aan situaties als verhuizen, overlijden of bijzondere bijstand aanvragen. Bij dergelijke terugkerende werkprocessen kan software je ondersteunen.

Profielen

Onze software voorzag daarin al met behulp van profielen waarin een verzameling taken was opgenomen. In werkelijkheid bestaan werkprocessen vaak uit een logische volgorde van activiteiten. Vaak dient eerst de ene taak of activiteit te zijn afgehandeld voordat de andere wordt gestart. In sommige gevallen zijn taken zelfs afhankelijk van elkaar. Daarom hebben we dynamische processen toegevoegd aan de workflow module in IBS.

Dynamische processen

Dynamische processen maken het mogelijk om vooraf een proces in te richten. Een proces bestaat uit taken die gelijktijdig of achter elkaar afgehandeld moeten worden. Bij uitvoering van een taak zijn er bevindingen en ervaringen op basis daarvan kan een keuze gemaakt worden uit de voorstelde resultaten. Afhankelijk van het resultaat worden vervolgtaken aangemaakt, die dan weer opgepakt kunnen worden totdat het proces (alle taken) afgehandeld zijn.

Het procesmatig werken kan vele voordelen bieden, alle medewerkers werken op een uniforme wijze. Ze krijgen vanuit het proces uitgebreide werkinstructies en met behulp van de gerichte checklist kan de taakhouder heel precies de stapjes uitvoeren en bewaken. Nieuwe medewerkers worden nu aan de hand genomen en hebben minder hulp van senior collega’s nodig.

Werken met dynamische workflow zal zeker een positieve invloed hebben op de geleverde kwaliteit en productie. Doordat alleen de relevante taken in de werkvoorraad actief worden, komen er minder taken, de taakhouder en de manager behouden het overzicht.

Bij het uitvoeren van de processtappen kan de gebruiker in zijn takenlijst de vanuit het proces aangegeven zaken regelen. Met behulp van een filter kan ook de afhandeling van al afgehandelde taken binnen het proces in gezien worden.

In samenwerking met onze klanten gaan we een aantal standaard processen inventariseren, beschrijven en bouwen in IBS. Alle klanten mogen gebruik maken van deze standaard processen (de templates). Vergelijkbaar met de standaard brieven kan de klant een Bizon proces template aanpassen, aanvullen of zelf een geheel nieuw proces bouwen.

Klanten maken gratis gebruik van de dynamisch workflows

Klanten kunnen de dynamisch workflows gratis in gebruik te nemen binnen de module workflow. De dynamisch workflows vervangen de profielen. Maakte je gebruik van profielen, dan kunnen die omgezet worden naar processen. Bekijk de E-Learning Video voor de gedetailleerde informatie over dynamische workflows. Of neem voor meer informatie contact op met je consultant of Ruud Stijnen.

Meer weten over onze bewindvoering software?

Maak je nog geen gebruik van onze software maar ben je wel nieuwsgierig geworden? Voor meer informatie over onze Inkomensbeheer en Bewindvoering Software (IBS) neem vrijblijvend contact op met Ruud Stijnen!

icon