Alles over KEI voor bewindvoerders

  • Geplaatst op 6 januari 2020
  • Door : Ruud Stijnen | Adviseur Bewindvoerders

Sinds november 2017 nodigen alle rechtbanken professionele bewindvoerders uit om digitaal te gaan communiceren in bewindszaken. De rechtbanken werken digitaal in het Toezicht-systeem. De professionele bewindvoerders sluiten daarop aan via een zogenoemde systeemkoppeling. In dit artikel alles wat je als bewindvoerder hierover moet weten!

Even terugblikken op KEI

Het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) had als doel om het civiele recht en het bestuursrecht helemaal te digitaliseren. De wetgeving hiervoor is gerealiseerd. De technische aanpassing van de systemen is niet gelukt, athans niet voor alle systemen.

De rechtbanken werken echter wel volledig digitaal in het Toezicht-systeem, waarop professionele bewindvoerders zich aansluiten met een systeemkoppeling om digitaal te communiceren in bewindszaken. Daar kun je als professioneel bewindvoerder niet meer omheen.

Met naar schatting 1,4 miljoen huishoudens in Nederland die te maken hebben met problematische schulden of risico daarop, is het ook van groot belang dat professionele bewindvoering goed en efficiënt geregeld is.

Koppeling digitaal toezicht bewind in IBS

Wij zijn dan ook trots dat bijna al onze klanten in de bewindvoering live zijn met KEI. De koppeling is in de software voor bewindvoerders van Bizon goed geregeld. Daar hebben we erg ons best voor gedaan.

Wij denken dat verregaande digitalisering de werkdruk verlagen, het proces versnellen en werkzaamheden versimpelen. Bizon is officieel goedgekeurd door de Rechtspraak en bewindvoerders kunnen zich aansluiten op KEI met IBS (Inkomensbeheer & Bewindvoering Software) van Bizon. Wij zijn helemaal klaar voor de digitalisering van de Rechtspraak!

En gaan in sommige gevallen zelfs nog een stapje verder om het werkproces zo efficiënt mogelijk te maken voor bewindvoerders.

Lees ook een van de eerste ervaring van Elma Dogge van SBB Zomerland met KEI.

Wat betekent KEI voor de professionele bewindvoerder?

Concreet betekent het digitaal toezicht bewind dat bewindvoerder en rechtbank alle informatie die van belang is digitaal naar elkaar kunnen versturen. De informatie wordt dan rechtstreeks vanuit het kantoorsysteem van de bewindvoerder verstuurd naar het Toezicht-systeem van de rechtbank. Denk hierbij aan de boedelbeschrijving, rekening & verantwoording (R&V), (machtings)verzoek en zaakcorrespondentie etc.

Voordelen

Deze digitale informatie maakt het voor beide partijen mogelijk om informatie eenvoudig te interpreteren en te gebruiken. Dit levert onder meer snellere reacties, heldere overzichten en een efficiëntere samenwerking op. Verder maakt de modernisering een uniforme dienstverlening bij de rechtbanken mogelijk en scheelt het aanzienlijk in portokosten voor alle partijen.

KEI module E-learning

Bijna al onze (bewindvoering) klanten zijn live met onze KEI module. In een e-learning video nemen we de volledige module met je door. Van voorbereiding tot gebruik; Hoe je optimaal gebruik kan maken van deze module, waar je wellicht aandacht aan moet geven. We hopen hiermee al je vragen weg te nemen en een bruikbaar naslagwerk te geven.

Video bekijken

icon