What’s New in de oktober versie van onze applicaties?

 • Geplaatst op 13 november 2020
 • Door : Theo van Mol | Directeur

Software is nooit af. Onze oplossingen zijn altijd in ontwikkeling. Daarbij luisteren we goed naar de wensen van onze klanten, organiseren we denktanks. We kijken naar trends, ontwikkelingen en nieuwe technologieën. En voldoen we aan de wet- en regelgeving.

De oktober versie van onze applicaties is beschikbaar. In dit artikel worden de hoogtepunten uit deze versie per applicatie opgesomd. Per applicatie worden de belangrijkste aanvullingen en wijzigingen weergegeven.

Algemeen: stabiliteit, performance en beveiliging

Bij elke nieuwe update kijken we kritisch naar onze applicaties. Omdat we standaard software ontwikkelen, die we flexibel kunnen inrichten naar de wensen c.q. werkprocessen van onze klanten, moeten we altijd goed bekijken hoe nieuwe toevoegingen en/of aanpassingen de software kunnen beïnvloeden. Deze software moet goed te onderhouden blijven om continuïteit en stabiliteit te kunnen bieden, nu en in de toekomst.

Daarnaast kijken we altijd naar algehele performance en doen we er alles aan om deze zo hoog mogelijk te houden, maar wel de gewenste optimalisatie te realiseren. Bovendien staat beveiliging ook altijd hoog op de ontwikkel agenda.

Voor alle uitgebreide aanpassingen en wijzingen met betrekking tot bovenstaande zaken verwijzen we naar onze releasenotes.

Bewindvoering Software

In onze bewindvoering software wordt al langer gewerkt met behulp van zogenoemde Dashboards. Vanuit deze dashboards zie je waar het werk ligt en kun je dat direct oppakken door erop door te klikken. Met de dashboards zie je dus razendsnel waar de knelpunten liggen. Je behoudt het totaal overzicht “over je cliënten heen”.

In de oktober versie van onze Inkomensbeheer en Bewindvoering Software (IBS) is zowel het taakhouder dashboard als het cliënt dashboard verbeterd. Voor deze belangrijke onderdelen is de performance verbeterd. Maar er zijn ook belangrijke kengetallen m.b.t. cruciale processen, zoals de postverwerking en betaal- en bankprocessen, aangepast of toegevoegd om het inzicht voor bewindvoerders te verbeteren.

Voor een overzicht van alle gedetailleerde aanvullingen en wijzigingen verwijzen we naar de What’s New video’s die we voor klanten hebben opgenomen. Of bekijk de uitgebreide opsomming in de releasenotes.

Natuurlijk zijn niet alleen de dashboards onder handen genomen. Andere belangrijke aanvullingen en/of wijzigingen in ons Inkomensbeheer en Bewindvoering Software (IBS) zijn onder andere:

 • In IBS Mobile (Mijn Bizon app) is het mogelijk om vanuit de backoffice omgeving mee te kijken met de cliënten. Tevens is het vanaf nu mogelijk om per cliënt de beschikbare opties aan of uit te zetten.
 • Er is een nieuwe opzet van het scherm ‘Onderhoud schulden’ en het berekenen van een aflossingsvoorstel is volledig vernieuwd, bovendien kan het voorstel nu aangepast worden.
 • Het is nu ook mogelijk de jaarcijfers van meerdere cliënten te vergelijken. Hierdoor kan je ook snel controleren of de bewindvoerderskosten betaald zijn. Daarnaast zijn verschillende totalen en een gemiddelde toegevoegd. Zodat je in één overzicht een duidelijk beeld krijgt hoe een cliënt er financieel voor staat ten opzichte van het budgetplan en waar eventueel moet worden bijgestuurd.
 • Het is mogelijk om zogeheten kladblok opdrachten aan te maken. Het opdrachten scherm speelt een prominente rol en wordt vaak bekeken. Daar willen klanten bepaalde signalen terug vinden maar we willen ruis voorkomen. Daarom zijn de kladblok opdrachten in het leven geroepen.
 • De opzet van het maken van rapportages en versturen van brieven (distributie) is vernieuwd. Dit betreft met name een technische aanpassing, namelijk een nieuwe versie van een geïntegreerde rapportage tool. Daarmee kunnen we onderhoud beter waarborgen en is de aansturing van logo’s en briefpapier verbeterd voor de eerste pagina en vervolg pagina’s.
 • Bij de definities van de standaard brieven kan je nu vooraf de bij te voegen bijlagen al aangeven zodat bij het opstellen van de brief, die bijlagen al automatisch voorgeselecteerd zijn.
 • Tot slot, is het mogelijk om gebruik te maken van Dynamische workflows. Dit is een compleet nieuw onderdeel en gratis in gebruik te nemen binnen de module workflow. Het vervangt de profielen, gebruik je profielen dan kunnen die omgezet worden naar dynamische workflows. Wat zijn dynamische workflows? Dat lees je hier.

Voor alle overige aanvullingen en wijzigingen in IBS we naar de Whats New video’s of de uitgebreide releasenotes.

Mobibon

Een medewerker kan, indien hij/zij daarvoor geautoriseerd is, ook de transacties van andere medewerkers verrijken. Dit kan handig zijn als een medewerker de kasbeheerder is, een collega afwezig is, uit dienst is of wanneer er geen individuele accounts beschikbaar zijn. De autorisatie hangt samen met de autorisatie in het WebKasBankBoek.

WebKasBankBoek

Een belangrijke aanvulling op het WebKasBankBoek is de nieuwe aanvullende module “Kwaliteit en controle”. Deze module is gebouwd voor organisaties die willen anticiperen op administratieve afwijkingen en/of mogelijk ongewenst gedrag van medewerkers. De module vergroot het inzicht in de naleving van de kasprocedures door continu te monitoren en te signaleren op verdachte situaties. Daarnaast verbetert de kwaliteit doordat je stuurt op vastgestelde procedures die in de organisatie gelden.

Digitalisering is een speerpunt binnen steeds meer organisaties. M.b.v. de MobiBon worden volop foto’s gekoppeld aan transacties. Ook op andere manieren worden de transacties voorzien van een bijlage. Via het WebKasBankBoek kan een bijlage, bijvoorbeeld een PDF, gekoppeld worden aan een transactie of betaalopdracht. Vanaf nu worden bijlages, indien het PFD of afbeeldingbestanden zijn, ook direct zichtbaar bij de bon weergave van de transactie, deze hoeven niet eerst gedownload te worden alvorens deze geopend kunnen worden.

CGA – Clientgelden Administratie

Verder zijn de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot Cliëntgelden Administratie (CGA) onder andere:

 • Bestedingsruimte op basis van de begroting tonen.
 • Nieuwe functie beoordelen over-begroting. Doel van deze nieuwe functie is om opdrachten te ‘markeren’ als zijnde een opdracht die een begrotingsoverschrijding gaat veroorzaken zodat men hierop kan anticiperen.
 • Met betrekking tot pasbeheer is de medewerker status nieuw toegevoegd. Bij het wijzigen van de status van de medewerker zal het systeem ook controleren op betaalpassen die zijn gekoppeld aan de medewerker.

 Voor een overzicht van alle gedetailleerde aanvullingen en wijzigingen verwijzen we naar de Whats New Video’s die we voor klanten hebben opgenomen. Of bekijk de uitgebreide releasenotes.

Finall

De belangrijkste wijzigingen in Finall hebben betrekking op de inrichting en het gebruik van automatische wachtrijen. Daarnaast is er een nieuwe opzet voor het maken van PDF bestanden voor externe ontvangers. Finall biedt nu de mogelijkheid om briefpapier toe te voegen in de applicatie. Het gaat dan vooral om het verzenden van facturen, brieven zoals aanmaningen en betaalspecificaties.

Voor alle uitgebreide aanvullingen en wijzingen in Finall verwijzen we naar onze releasenotes.

Meer weten?

Wil je meer weten over een van de bovenstaande beschreven aanpassingen? Of nieuwe functionaliteiten in gebruik nemen? Neem dan contact op je consultant, de helpdesk, Ruud Stijnen of Frank van Lieshout! Ook bij andere vragen helpen we je graag, schroom niet om contact op te nemen.

 

icon