Rechtspraak update over ontwikkelingen in de KEI module

  • Geplaatst op 1 juni 2022
  • Door : Ruud Stijnen | Adviseur Bewindvoerders

De ICT afdeling van de Rechtspraak, IVO, praat de software leveranciers elk jaar bij over de ontwikkelingen rondom KEI. Wat zijn de ontwikkelingen op de korte en middellange termijn? Bovendien merken wij dat het aansluiten op KEI / Digitaal toezicht steeds meer van belang wordt.

Het belang van aansluiting op KEI

Aansluiten op digitaal toezicht wordt nog belangrijker omdat:

  1. De rechtspraak de fax heeft afgeschaft.
    Dat wil zeggen dat wanneer je niet bent aangesloten op het digitaal toezicht van de rechtspraak je vanaf heden alle stukken via een beveiligde mail dient op te sturen.
  2. Het Landelijk kwaliteitsbureau (LKB) aan een nieuw controle systeem werkt.
    Het LKB is verantwoordelijk voor de bewaking van de kwaliteitseisen van de bewindvoerders en de daarbij behorende audits. Zij werken aan een nieuw systeem, om controles uit te voeren. Daarbij willen zij gebruik maken van KEI koppeling (koppeling digitaal toezicht bewind). Benodigde stukken kunnen door bewindvoerders dan ook via de KEI koppeling  aangeleverd worden, zodat deze niet meer via de e-mail aangeleverd hoeven te worden. Dat is veiliger en bespaart veel tijd.

Ontwikkelingen korte en middellange termijn in KEI

Welke ontwikkelingen staan er nog op de planning omtrent KEI voor de korte en middellange termijn? We zetten ze voor je op een rij:

1. Controle en ondertekening van R&V via cliënt portaal
Cliënten kunnen in de toekomst in de IBS Mobile App, de R&V controleren, eventueel een opmerking achterlaten en akkoord geven. Bijvoorbeeld door een vinkje te zetten in de app kan het formulier dan ondertekend worden. De software dient dat moment te borgen in het systeem door:

  • De datum en tijd van ondertekening vast te leggen
  • Het formulier te bevriezen, d.w.z. na ondertekening mag het formulier niet meer gewijzigd worden.

Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de Auditeur, deze controleert of de software c.q. de bewindvoerder aan de genoemde voorwaarden voldoet. Uiteraard mag je nog steeds via de post een R&V naar de cliënt sturen.

2. Curatele & Mentorschap
Nu is het alleen mogelijk om gebruik te maken van de digitale communicatie met de rechtbank via de KEI koppeling voor de maatregel bewind.  Binnenkort wordt de digitale service uitgebreid voor mentorschap en curatele. Daarvoor zal de communicatie ook via deze digitale koppeling gaan verlopen.

3. Voortraject
In het traject voorafgaand aan het bewind wordt eveneens gecommuniceerd met de rechtbank. Daarbij kun je denken aan de aanvraag onder bewind, de uitnodiging voor de zitting en dergelijke. Deze zaken zullen in de toekomst mogelijk ook via de KEI koppeling gaan verlopen.

4. WVR dienst t.b.v. digitale (keten) communicatie
Wellicht kan de bewindvoerder in de toekomst in portalen van gemeentes, CJIB en Belastingdienst, met behulp van een authenticatie via KEI, zaken regelen voor haar cliënten. Dan heb je daarvoor dus geen DigiD van je cliënt meer nodig. Dit wordt nu in de testfase bij de gemeentes onderzocht, bij meerdere gemeentes loopt hiervoor een pilot.

5. Ontwikkeling dashboard voor beter en efficiënter toezicht door rechtbanken.

6. Zaakbehandelaar vastleggen.
Om de communicatie tussen rechtbank en bewindvoerder te verbeteren, wil de rechtbank de naam van de zaakbehandelaar per zaak weten. Deze zal in onze bewindvoering software (IBS) per zaak vastgelegd worden en vervolgens worden doorgegeven aan de rechtspraak via de KEI koppeling. Ook een wijziging van zaakbehandelaar dient doorgegeven te worden.

Meer weten?

Wil je meer weten over alle ontwikkelingen rondom KEI? Vraag ernaar bij je consultant of in de DenkTank voor bewindvoerders.

icon