Nieuwe software updates december 2022

 • Geplaatst op 15 december 2022
 • Door : Theo van Mol | Directeur
Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

Deze week is er een nieuwe versie van onze software pakketten beschikbaar. Benieuwd naar de belangrijkste ontwikkelingen? Per applicatie bespreken we ze onderstaand, lees snel verder.

Ontwikkelingen financieel pakket – Finall

Onderstaand volgen de drie belangrijkste ontwikkelingen die van toepassing zijn voor Finall gebruikers:

1. Beveiliging pen-test

Naar aanleiding van de recent uitgevoerde PEN-Test, is de beveiliging van onze online applicaties op een aantal fronten verbeterd. Voor gebruikers van onze Finall applicatie betekent dit dat er een aantal beveiligingsmogelijkheden zijn toegevoegd in Finall.

 • Je aanmelden voor FactFlow kan via Azure authentication.
 • Het versturen van beveiligde mail kan via Microsoft Azure (OAUTH2.0 in plaats van SMTP).
 • Technische verbeteringen rondom wachtwoord beveiliging
2. Bankkoppeling via PSD2

Banken kunnen met toestemming van de eigenaar bankgegevens beschikbaar stellen aan derden. Dit is geregeld via PSD2. Bekijk hier de uitleg daarover van De Nederlandse Bank.

PSD2 is een Europese wet voor het betalingsverkeer van consumenten en bedrijven. Deze wet is in februari 2019 in Nederland ingevoerd. Het houdt onder andere in dat banken verplicht zijn om derde partijen (zoals Finall) toegang te geven tot je betaalrekening. Mits je daarvoor toestemming geeft. In Finall kan je deze koppeling tot stand brengen met elke Nederlandse bank.

Het grote voordeel van de koppeling is dat Finall automatisch de bankafschriften kan ophalen, herkennen en verwerken. Je hoeft dan dagelijks alleen de niet herkende bankregels te behandelen.

3. Aflettermodule inzetten als taakhouder

Het afletteren van tussenrekeningen in Finall is een effectieve manier om het saldo op tussenrekeningen te ‘verklaren’. De werkzaamheden rondom het dagelijks afletteren kunnen geautomatiseerd worden.

Finall heeft nu ook de mogelijkheid om het afletteren van een rekening in te zetten als taakhouder voor de accordering van facturen (FactFlow).

In het kort betekent dat het volgende:

 • Factuur wordt geboekt op een of meerdere tussenrekeningen
 • Tussenrekeningen worden (automatisch) afgeletterd
 • Als bij een factuur alle boekingen kloppen door de aflettering kan de factuur goedgekeurd worden door Finall (inclusief logging). 

Ontwikkelingen in het ClientGeldenSysteem (CGS)

De belangrijkste ontwikkelingen in CGS op een rij:

1. Doorbelastingen

In het WebKasBankBoek is het vanaf nu mogelijk om op een makkelijke manier ‘doorbelastingen’ ten laste van bewoners te registreren en te beoordelen. Voor meer informatie, bekijk deze video.

Het registreren van een doorbelasting zorgt voor ‘kosten’ op de cliëntkaart en is een ‘opbrengst’ voor de organisatie.

Deze informatie kan uitgewisseld worden met CGA en/of het financieel pakket waarvandaan de verrekening / facturatie / incasso gedaan kan worden.

2. Bankkoppeling

Als medewerkers betalen met de bankpas van de organisatie duurt het soms 1 of meerdere dagen voordat die bankmutaties beschikbaar komen in de MobiBon of het WebKasBankBoek.

Dit kan sneller door het inzetten van een bankkoppeling! Mede afhankelijk van jouw huisbankier zijn er verschillende mogelijkheden om deze bankmutaties direct zichtbaar te maken in de MobiBon of WebKasBankBoek.

Als medewerker kun je dan sneller de mutaties verantwoorden, dat is prettig en komt de kwaliteit ten goede.

Een prettig bijkomend voordeel is dat een medewerker op het servicekantoor niet meer dagelijks de bankbestanden handmatig hoeft binnen te halen.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op!

3. Notities en beoordeel informatie in het transactie overzicht.

In de transactie overzichten kunnen nu ook de notities bij transacties direct getoond worden.

De medewerker heeft de informatie sneller in beeld, hoeft minder te zoeken en minder te klikken op zoek naar de juiste gegevens.

Worden er in jouw organisatie transacties beoordeeld, met andere woorden wordt er gebruik gemaakt van het vierogenprincipe? Dan is de status en informatie per transactie ook direct zichtbaar in de transactie overzichten.

Je ziet per transactie direct de status, opmerkingen en welke medewerker de transactie moet beoordelen.

4. Uitleg via e-learning video’s

Voor het dagelijks gebruik van het WebKasBankBoek en MobiBon zijn e-learning video’s door Bizon gemaakt die je als organisatie mag gebruiken.

Wil je meer informatie en advies over de manier waarop je dit in jouw organisatie kunt inzetten? Neem dan contact met ons op.

Bewindvoering software ontwikkelingen 

De belangrijkste ontwikkelingen in onze bewindvoering en inkomensbeheer software (IBS) worden onderstaand beschreven.

1. Management informatie

Naast het Taakhouder- en Cliëntdashboard heeft IBS nu ook een Management Dashboard. Je kan nu alle taakhouders (teams) op alle items van het taakhouderdashboard vergelijken. Je kan zien welke taakhouder het goed doet en welke taakhouders het druk hebben op dit moment.

Ook is er een nieuwe Caseload monitor beschikbaar, die heeft een andere insteek. De Caseload monitor kijkt naar de zwaarte van de dossiers van een taakhouder. De caseload wordt bepaald op basis van 8 cliënt kenmerken, je kan zelf de voor jouw kantoor geldende weging per kenmerk aangeven.

Nieuwe kengetallen op het Management dashboard:

 • Bijzondere leeftijd: Bereiken AOW leeftijd of kind dat 18 wordt
 • Traject controle: Als een cliënt een schuld regeling heeft wordt er nu op 3 belangrijke actie momenten een signaal afgegeven, onder ander voor MSNP her-controle en laatste jaar regeling.
 • Bijzondere bijstand ontvangen: Er komt nu een signaal in de bank en op het dashboard dat de bijzondere bijstand is ontvangen, zodat je de klaarstaande betaalopdracht m.b.t. de intakekosten direct kan uitvoeren.

Je kan, na onderzoek, een kengetal van een gesignaleerd issue snel (tijdelijk) verbergen.

2. Aanvullingen voor KEI;

Er is een nieuw formulier voor Mentorschap, de bestaande formulieren zijn beperkt gewijzigd.

Formulieren voor de maatregel Curatele kunnen nu ook via KEI aangeleverd worden.

Het verkrijgen van de handtekening van de cliënt kost in de praktijk vaak veel tijd, in de nieuwe opzet krijgt de cliënt een mail en kan vervolgens zelf de R&V in zijn Mijn Bizon APP bekijken en goed- of afkeuren.

Om de communicatie met de rechtbank te verbeteren wordt de taakhouder als zaakbehandelaar doorgegeven aan rechtspraak.

De schulden lijst klopte niet altijd, dit gaf veel extra werk bij het invullen van de R&V. We hebben aan de voorkant een paar zaken geregeld en ook het schulden blok van de R&V iets anders opgezet waardoor er minder herstel werk nodig zal zijn.

3. Veilig werken en AVG

Vanuit een recent uitgevoerde PEN-Test, is de beveiliging op een aantal fronten van onze Online applicaties verbeterd.

Vanuit het oogpunt van AVG is het belangrijk dat we samen correct omgaan met cliëntgegevens. De gebruiker of dataverantwoordelijke kan nu via een knop in IBS, Bizon toegang geven tot IBS en tevens toestemming geven gegevens te wijzigen.

We zijn zeer blij dat we recent de bevestiging hebben gekregen, dat de audit in augustus met succes is doorlopen en dat Bizon ISO27011 en NEN7510 gecertificeerd is.

icon